Σύμβουλοι - Silk Road Stories

  • Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Αλέξανδρος Ι.Δ. Βέστρα, Υπόψηφιος Διδάκτορας φοιτητής, Πανεπιστήμιου της Χενάν, Κίνα

Υπό την Αιγίδα
Υποστηρικτές

Ακολουθήστε μας