ΣΕΝ - Silk Road Stories

Τι είναι
το ΣΕΝ/JA Greece ;

Tο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/ Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005.

Είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού σε σχολεία στην Ελλάδα.


Το όραμα του ΣΕΝ/JA Greece είναι να βοηθήσει τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας μέσω των παγκόσμιων προγραμμάτων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης που προσφέρει.
Τα προγράμματα του οργανισμού Junior Achievement έχoυν αναγνωριστεί από το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως η «Καλύτερη Εφαρμογή Πρακτικής στην εκπαίδευση που αφορά την επιχειρηματικότητα» . Παράλληλα υποστηρίζεται από δεκάδες εταιρείες μέλη, ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα.
Υπό την Αιγίδα
Υποστηρικτές

Ακολουθήστε μας