Archaelogical Sites - Silk Road Stories

Αρχαιολογικός Χώρος
Ακροπόλεως Αθηνών


Στο λόφο της Ακρόπολης, που δεσπόζει στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν το μεγαλοπρεπέστερο ιερό της αρχαίας πόλης, αφιερωμένο στην προστάτιδα θεά της, την Αθηνά. Με τον ιερό αυτό χώρο σχετίζονται οι σημαντικότεροι μύθοι της αρχαίας Αθήνας και οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές της πόλης, αλλά και ορισμένα από τα καθοριστικότερα για την ιστορία της γεγονότα.

Τον 8ο αι. π.Χ. η Ακρόπολη απέκτησε τον αποκλειστικά ιερό της χαρακτήρα με την καθιέρωση της λατρείας της Αθηνάς Πολιάδος. Η θεά είχε το δικό της ναό, στη βορειοανατολική πλευρά του λόφου. Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. το ιερό απέκτησε μεγάλη αίγλη.


Καθιερώθηκαν τα Παναθήναια, η μεγαλύτερη γιορτή των Αθηναίων προς τιμήν της θεάς και ιδρύθηκαν τα πρώτα μνημειακά κτήρια και οι ναοί για τη λατρεία της, μεταξύ των οποίων και ο Εκατόμπεδος, που ήταν πρόδρομος του Παρθενώνα.

Στα μέσα του 5ου αι. π.Χ., την εποχή που μεταφέρθηκε στην Ακρόπολη η έδρα της Αθηναϊκής Συμμαχίας και η Αθήνα ήταν το σημαντικότερο κέντρο του πνευματικού κόσμου, τέθηκε σε εφαρμογή, με πρωτοβουλία του Περικλή, ένα μεγαλεπήβολο οικοδομικό πρόγραμμα που διήρκεσε όλο το β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. Τότε οικοδομήθηκαν, με την επίβλεψη των ικανότερων καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και γλυπτών, τα σημαντικότερα μνημεία που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης: ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο και ο ναός της Αθηνάς Νίκης.

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2384Παρθενώνας


Ο ναός που οι Αθηναίοι αφιέρωσαν στην προστάτιδα της πόλης τους, την Αθηνά Παρθένο. Είναι το λαμπρότερο δημιούργημα της αθηναϊκής δημοκρατίας στην περίοδο της μεγάλης ακμής της και το αρτιότερο, ως προς τη σύνθεση και την εκτέλεση, από τα οικοδομήματα του Ιερού Βράχου.

Σ’ αυτόν συνδυάσθηκαν ο δωρικός με τον ιωνικό ρυθμό και εφαρμόσθηκαν με τον τελειότερο τρόπο οι “οπτικές διορθώσεις” (οριζόντιες και κάθετες καμπυλώσεις) στην αρχιτεκτονική. Κτίσθηκε κατά τα έτη 447-438 π.Χ., στο πλαίσιο του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή.

Πηγή: http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=912


Τα προπύλαια


Τα Προπύλαια των Αθηνών κτίσθηκαν στη δυτική πλευρά του βράχου της Ακρόπολης, στη θέση όπου τοποθετείται και η πύλη του οχυρού της μυκηναϊκής ακρόπολης.

Την εποχή των γυών του τυράννου Πεισίστρατου (ύστερος 6ος π.Χ.) κατασκευάσθηκε το πρώτο πρόπυλο. Νέο πρόπυλο το αντικατέστησε μετά το 510 π.Χ., που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 480 π.Χ. Μετά τους Περικούς πολέμους το πρόπυλο αυτό επισκευάσθηκε ή ανακατασκευάσθηκε.

Τα μνημειώδη Προπύλαια των κλασικών χρόνων που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης αντικατέστησαν τα προηγούμενα. Αποτελούν μέρος του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή και κτίσθηκαν μεταξύ των ετών 437-432 π.Χ. με σχέδια του αρχιτέκτονα Μνησικλή. Το αρχικό σχέδιο του οικοδομήματος ήταν πρωτοποριακό από αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική άποψη, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο σύνολό του.

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=974


Erechtheion


The elegant building known as the Erechtheion is located on the north side of the sacred rock of the Acropolis. It was erected in 421-406 BC as a replacement of an earlier temple dedicated to Athena Polias, the so-called ”Old temple”. The name ”Erechtheion”, mentioned only by Pausanias (1, 26, 5), derives from Erechtheus, the mythical king of Athens, who was worshipped there. Especially characteristic architectural forms of the building are the south porch with the Caryatids and the north porch with the monumental gate.

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=973


The temple of Athena Nike


The temple of Athena Nike is located on the southwest side of the Acropolis rock, at the site where, in the Mycenaean times, there was a tower of the wall, which protected the entrance to the acropolis. The classic temple was built between 426 and 421 BC, based on designs by the architect Kallikrates and it is the successor of earlier temples, also dedicated to Athena Nike.

The construction of the classical temple forms part of the building program that was accomplished in the Acropolis during the period of Pericles. An ancient tradition referred to the temple as a temple of Apteros Nike, because the goddess was depicted in its worship statue inside it deprived of wings so that she could never leave Athens.


Temple of Apollo Epicurius at Bassae


In the rocky landscape of Bassae, in Arcadia, there is one of the most important, for the beauty and harmony thereof, temples of the antiquity. It was dedicated to Apollo Epicurius, Apollo who helps in difficulties. The temple is characterized by numerous innovations, both in its exterior and in its interior arrangement, which render it a unique monument in the history of ancient Greek architecture.

Its erection dates back to 420-400 BC and it is attributed to Iktinos, the architect of the Parthenon. In this building he managed to associate many archaic features, imposed by the conservative religious tradition of the Arcadians, with the new features of the classical era, combining all the three architectural styles, Doric, Ionic and Corinthian. The latter appears for the first time in this temple with a column in the center of its interior. It is the first Greek monument to be included in the UNESCO World Heritage List.


Mycenae


Mycenae ‘Rich in Gold’, the kingdom of mythical Agamemnon, first sung by Homer in his epics, is the most important and richest palatial centre of the 2nd millennium BC. Its name was given to one of the greatest civilizations of Greek prehistory, the Mycenaean civilization, while the myths related to its history have inspired poets and writers over many centuries, from the Homeric epics and the great tragedies of the Classical period to contemporary literary and artistic creation.

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2573


Sponsored By
Follow Us